Antwerpen Dam

Living Antwerpen Dam

Wij doorliepen een haalbaarheidsstudie samen met het bisdom en de verantwoordelijken van de stad om samen met andere sociale actoren uit de buurt werk te maken van de herbestemming van de Sint Lambertus-kerk. De samenhang van deze wijk, de groeiende dynamiek en haar toekomstplannen inspireerden ons.

Helaas gaat het proces trager dan we verwachtten, het omvormen van een kerk is immers ook geen sinecure, noch op mentaal gebied,  noch bouwtechnisch. Wij geven niet op en houden jullie hier op de hoogte van de voortgang.

Het co-creatie-proces:

Het is belangrijk dat u goed verstaat hoe wij werken, straks is het immers niet meer u en wij, maar wij samen...

Elders op deze site vindt u een schema van een voorbeeldtraject. De Livings worden vorm gegeven d.m.v. een co-creatietraject in samenspraak met de toekomstige bewoners, de bevoegde instanties (erfgoed, stad/gemeente, brandweer) en de eigenaars.

Al deze partijen gaven voor elk van deze onderstaande sites aan te geloven in het Living-project en willen een dergelijk co-creatietraject opstarten.

Afhankelijk van de interesse van de doelgroep tijdens o.a. de info-momenten, zal worden beslist op welke sites al dan niet wordt verder gewerkt.

Verklaring over cookies